Обща информация

СУ „Иван Вазов“ – Мездра е публична организация и като такава е възложител на обществени поръчки по чл. 7, т.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

По силата на чл. 8, ал. 2 от ЗОП фактическите действия по възлагане на обществени поръчки и сключване на договори в СУ „Иван Вазов“- Мездра се извършват от директора и главен счетоводител на училището.

Данни за кореспонденция със  СУ „Иван Вазов“- Мездра във връзка с възлаганите от нея обществени поръчки:

Адрес: гр. Мездра, 3100
обл. Враца
ул. „Георги Димитров” № 32
телефони:  0910/9 23 25 – канцелария
0910/9 24 58 – дирекция
факс: 0910/9 23 25
e-mail: vazov_school@abv.bg
официален web сайт  www.vazov-school.com